MECHANICAL ENGINEERING

Mechanics & Mechanical Engineering covering: Mechanical Engineering, Machine Design and Manufacturing, Automobile Manufacturing, Mechatronics, Industrial Automation, Electronic Precision Machinery, Material Sciences and Metallurgy, Engineering Thermophysics, Heat Engine, Construction, Environmental Engineering (Building Automation), Industrial Design, etc.


Patent Attorneys:

Hongxiang WANG    Xiaoping HU           Yanmin WU            Jue HUANG            Junfeng GU            Qing WEN          Runhua SHI

Lanying ZHANG       Hong MA                Jia LIU                   Yong LIN                 Yingjie SUN             Yiwen MAO        Yiwen PU

Liming ZHU              Shuxiang MA         Jie SHEN                Dandan LI               Xuebing YU             Yin HU               Xiaofeng DING

Chao FANG             Man HU                 Jun HAN                  Chenjie RUAN         Yiru ZHAO               Yinfeng LIU       Yi JIANG

Yuanyuan CHEN      Yingchen YU          Xiaofeng MA           Wei WANG              Minmin SHI              Wei GUO           Haishun HE

Mingxiang XIN       Lu LIN

本网站由阿里云提供云计算及安全服务