LITIGATION

IP Litigation (Patent, Trademark, Copyright, Unfair Competition, etc.), Civil Litigation and Administrative Proceeding, Non-Litigation Legal Services in Negotiation, Agreement Drafting, Investigation, Warning Letter, Administrative Enforcement and Corporate Legal Counseling, etc.


Attorneys at Law:

Zheng FAN      Lan YU              Shenjun CHEN      Ye NI                   Yong LIN                       Zhefeng CHEN          Xin ZHANG

Zhi XING         Liming ZHU       Jiaqian HU             Xicong LUO         Dandan LI                     Ruiyun ZHU              Meng WANG

Xuebing YU     Yin HU               Yan HUANG           Liming HU           Dejie XING                    Cheng YE                  Li YANG

Yiru ZHAO       Yingye WANG   Jingyun MAO         Xiaodi DING         Hongwei GAO               Xuechun YANG         Di WANG


Patent Litigation Attorneys:

Hongxiang WANG     Jingfang QIAN            Liang CHEN       Yanmin WU          Weimin QIAN        Bin CHEN          Junfeng GU

Ying YU                     Xin ZHANG                 Jia LU                Mengqing QIAN    Wenqing CHEN    Min GU              Qing WEN           

Yongsheng SHA        Lanying ZHANG         Hong MA            Jia LIU                  Ling LI                  Jiarong TAO      Wei GUO

Dong WEI                  Yimin MAO                 Jiayun GU           Yiwen PU             Wei CHEN            Dan XIANG        Hui GUO

Yingying HOU            Songquan HUANG     Yi YUAN              Rui ZHANG          Yunfei FAN           Jing CHEN         Yue CAI

Yun QI                       Shuxiang MA              Yun YANG           Jie YANG             Wei XU                 Jian GAO            Liyong JI

Xiaofeng DING          Liming HU                   Xiaofang LI         Tingting LUO        Dan YU                Junyin SONG     Jun HAN

Dengxin DUAN本网站由阿里云提供云计算及安全服务