CHEMICAL & BIOPHARM

Chemistry, Pharmaceuticals & Biotechnology covering: Polymers, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Fine Chemistry, Molecular Biology, Biotechnology, Agrochemicals, Electrochemistry, Electronic Materials, Pharmaceuticals, Medical Device, Environmental Engineering, Foods, etc.


Patent Attorneys:

Zheng FAN               Lan YU                    Xitang XIE                  Liming ZHU               Lan GAO                   Shenjun CHEN             Yuanying HU

Ying YU                    Dan XIANG              Wenqing CHEN          Min GU                     Yongsheng SHA         Ye HU                          Jiarong TAO

Duoyi LIU                 Dong WEI                Zhefeng CHEN           Hui GUO                    Zhou FANG               Ya FENG                     Rui ZHANG

Zhi XING                  Lei JIANG                Yunfei FAN                 Jing ZHANG               Jing CHEN                Jiaqian HU                   Ying WANG 

Yun YANG                Yan MA                    Tong CHEN                Minghua JIN              Jiaxin ZHANG            Chunjie TANG             Wei LU

Qing DONG              Qizhang TAO           Hongyong LE             Xin XU                       Yiwei HU                    Fang SUN                   Wenyu QIAN

Yangyang CHEN      Yingye WANG         Gaofeng LIN              Zhenyi GE                  Jie JIANG                  Jian WEN                   Hongwei GAO    
本网站由阿里云提供云计算及安全服务